1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Αναβάθμιση των Ψηφιακών Ικανοτήτων των Δημοσίων Υπαλλήλων και των υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο του έργου είναι η συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα με το ΕΚΔΔΑ καθώς και με άλλους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την ουσιαστική αναβάθμιση των ψηφιακών ικανοτήτων στο δημόσιο τομέα, ώστε η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των υπαλλήλων και των στελεχών του να συμβαδίζει με το σχεδιαζόμενο Εθνικό Πλαίσιο Ψηφιακών ικανοτήτων, να εναρμονίζονται με τους στόχους και τις δράσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και να οδηγούν σε δυνατότητα πιστοποίησης αντίστοιχων επιπέδων ψηφιακών ικανοτήτων.
Πιο συγκεκριμένα, εξαιρετικά κρίσιμη είναι και η ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων, ως βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της καινοτομίας ώστε ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης να προχωρήσει με ταχύτερο ρυθμό με έμφαση στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη, στη χρήση του κεντρικού συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και στην απλούστευση των διαδικασιών. Ειδικότερα επιδιώκεται η: (1) προώθηση ψηφιακών τεχνολογιών, (2) ανάπτυξη μοντέλου παροχής ψηφιακών υπηρεσιών, (3) ανάπτυξη ικανοτήτων καινοτομίας στην ηγεσία και στο προσωπικό της δημόσιας διοίκησης, (4) χρήση των ψηφιακών εργαλείων, (5) ανάπτυξη μηχανισμών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, (6) ανάπτυξη υπηρεσιών για την κυβερνοασφάλεια, και (7) χρήση μηχανισμών επιχειρησιακής ευφυίας για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ