1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Δράσεις δικτύωσης, ευαισθητοποίησης, επικοινωνίας, ενημέρωσης και ανάδειξης καλών πρακτικών και δημιουργία κόμβου αριστείας

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Η δράση μπορεί να περιλαμβάνει οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, προγραμμάτων επίσκεψης μαθητών και φοιτητών σε ψηφιακά εργαστήρια καινοτομίας, επιχειρήσεις και κόμβους καινοτομίας
Αντικείμενο του έργου είναι επίσης η δημιουργία κόμβου αριστείας για την ανάδειξη ψηφιακών καινοτόμων πρωτοβουλιών.
Μέσω του Σχεδίου Ευαισθητοποίησης και Επικοινωνίας επιδιώκεται η ενημέρωση και προβολή όλων των αναφερόμενων πρωτοβουλιών και δράσεων ώστε οι πολίτες να συμμετέχουν και να αναπτύσσουν αντίστοιχες ικανότητες και να αξιολογούν τις δράσεις και τα προγράμματα. Ταυτόχρονα οι πολιτειακοί, εκπαιδευτικοί, επαγγελματικοί, κοινωνικοί φορείς, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ινστιτούτα και ιδρύματα καθώς και οι πάροχοι των ψηφιακών υπηρεσιών δύναται να συμβάλλουν στο εγχείρημα της επίτευξης μιας «ψηφιακής ομπρέλας και ενός κεντρικού κόμβου συντονισμού των δράσεων για την ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων.
Ο κόμβος αριστείας περιλαμβάνει τη συγκέντρωση, ανάδειξη και προβολή παραδειγμάτων αριστείας με χαρακτηριστικά την καινοτομία, τη συνεργασία, τη δικτύωση, τη διάκριση αλλά και τη συγκέντρωση ταλέντων που διακρίνονται ως προς την ευρηματικότητα, το επιχειρησιακό ρίσκο, την καινοτόμα εκπαιδευτική πρωτοβουλία.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ