1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Δημιουργία συστήματος δυναμικής ενεργειακής τιμολόγησης

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Σήμερα ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την εγκατάσταση μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος μετρά χωριστά την κατανάλωσή του σε δύο χρονικές ζώνες, τη ζώνη κανονικής χρέωσης (ημερήσια ζώνη) και τη ζώνη μειωμένης χρέωσης (νυχτερινή ζώνη). Οι χρεώσεις εντός των χρονικών ζωνών είναι σταθερές ανεξάρτητα της ζήτησης ενέργειας που υπάρχει κάθε χρονική στιγμή από τους τελικούς καταναλωτές και την οριακή τιμή συστήματος που διαμορφώνεται στη χονδρική αγορά ενέργειας. Σκοπός του έργου είναι, εγκαθιστώντας τις κατάλληλες υποδομές υλικού (π.χ. έξυπνους μετρητές) και λογισμικού και διαμορφώνοντας το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο καθώς και τις απαραίτητες διαδικασίες, να είναι πλέον εφικτή η δυναμική τιμολόγηση από τους παραγωγούς και παρόχους, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς, τόσο από την πλευρά της παραγωγής και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και από την πλευρά της ζήτησης εκ μέρους των καταναλωτών. Το έργο αρχικά θα στοχεύσει στους καταναλωτές μέσης τάσης.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ