1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Δημιουργία πλατφόρμας υδρομετεωρολογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Η διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας συνδέεται με κρίσιμες παραμέτρους της κοινωνικής δραστηριότητας, όπως η ασφαλής απόληψη νερού για ύδρευση, άρδευση, και υδροηλεκτρική παραγωγή, η αντιπλημμυρική προστασία και η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος. Η παρακολούθηση των μετεωρολογικών (βροχή, θερμοκρασία, εξάτμιση κ.ά) και υδρολογικών (παροχή και ποιότητα ποταμών και υπόγειων νερών) μεταβλητών και η κατάρτιση ιστορικών χρονοσειρών είναι απαραίτητες για (α) το σχεδιασμό υδραυλικών έργων, (β) τη συνεχή παρακολούθηση και έγκαιρη προειδοποίηση για την ποιότητα και ποσότητα του νερού που κινείται στα υδάτινα σώματα και (γ) την παρακολούθηση των κλιματικών διακυμάνσεων. Στόχος είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας υδρομετεωρολογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων, η οποία θα αξιοποιεί το σύνολο των υδρομετεωρολογικών δεδομένων της χώρας με σκοπό (α) την ανάδειξη του συνόλου των μετρητικών υποδομών για την πληρέστερη αξιοποίηση τους και (β) την αξιοποίησή τους, ώστε να επιτυγχάνεται ο ορθολογικός σχεδιασμός παρεμβάσεων και υλοποίησης έργων. 

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εθνικής Αμυνας
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ