1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Δημιουργία Ενιαίου Συστήματος Διαθηκών (Μετάπτωση Διαφόρων Υφιστάμενων Συστημάτων - Ενοποίηση)

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αφορά σε: Τεχνική Δυνατότητα Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Διαθήκης. Δυνατότητα αυτόματης δημοσίευσης αποθηκευμένης ηλεκτρονικής διαθήκης με διαλειτουργικότητα του Μητρώου Πολιτών. Δυνατότητα Έκδοσης και Παραλαβής Επίσημου Αντιγράφου Δημοσιευμένης Διαθήκης με ψηφιακή υπογραφή αρμόδιου Δικαστικού Υπαλλήλου.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Δικαιοσύνης
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ