1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Δημιουργία και θέση σε ισχύ της πλατφόρμας myOAEDlive

μεσοπρόθεσμο ολοκληρωμένο

Στο πλαίσιο ανάπτυξης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του, ο ΟΑΕΔ ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω του COVID-19 και επιτείνουν την ανάγκη ψηφιακής αναβάθμισης με σκοπό την αποφυγή συγχρωτισμού στις Υπηρεσίες του. Με την εξ αποστάσεως παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις μέσω της ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου (www.gov.gr), επιδιώκεται η ταχύτερη, ευκολότερη και χωρίς συνωστισμό εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.
Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε και τέθηκε σε ισχύ η ψηφιακή πλατφόρμα myOAEDlive για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σε εγγεγραμμένους ανέργους και επιχειρήσεις μέσω τηλεδιάσκεψης. Ως αρχικώς προσφερόμενες υπηρεσίες επιλέχθηκαν η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς εγγεγραμμένους ανέργους και εργοδότες. Ακόμα για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότητα συμβουλευτικής με χρήση ταυτόχρονης διερμηνείας σε πλήθος ξένων γλωσσών αλλά και στη νοηματική γλώσσα. Η πλαρφόρμα σχεδιάζεται γρήγορα να επεκταθεί και σε άλλες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Οι υπηρεσίες παρέχονται αποκεντρωμένα και πλέον δεν απαιτείται ο κάθε ενδιαφερόμενος να απευθύνεται στην υπηρεσία ΚΠΑ2 που υπάγεται.

Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ