1. Αρχική
  2. /
  3. Κυβερνοασφάλεια

Διαμόρφωση και εφαρμογή Οδηγού Αξιολόγησης επιπέδου ωριμότητας φορέων

βραχυπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Δημιουργία ενός πρακτικού εργαλείου αξιολόγησης που, σε συνδυασμό με τον πρακτικό οδηγό (cybersecurity handbook), θα επιτρέψει την αξιολόγηση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας φορέων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων με σκοπό την ενδυνάμωσή τους.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ