1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Διαχείριση Υποθέσεων Εγγυητικών Επιστολών για Ναυτιλιακές

βραχυπρόθεσμο σε εξέλιξη

Το έργο αφορά τη δημιουργία πλατφόρμας για τη διαχείριση του κύκλου ζωής των εγγυητικών επιστολών που οφείλουν να υποβάλλουν οι ναυτιλιακές εταιρείες (ναυλομεσιτικές και εταιρείες διαχείρισης πλοίων) για την υπαγωγή τους σε ειδικό θεσμικό πλαίσιο. Η απόφαση υπαγωγής εκδίδεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ η εγγυητική επιστολή κατατίθεται έγχαρτα στο τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη πλατφόρμας, α) για τη δικτυακή υποβολή της εγγυητικής επιστολής από τις ναυτιλιακές εταιρείες και την επιβεβαίωσή της σε συνεργασία με την εκδούσα Τράπεζα, β) για τη διαλειτουργικότητα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφορικά με την παρακολούθηση της τρέχουσας κατάστασης της απόφασης υπαγωγής, γ) για την ψηφιοποίηση των ροών εργασίας σχετικά την επιστροφή, κατάπτωση (μερική ή ολική) της εγγυητικής επιστολής μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Υποθέσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ