1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Υλοποίηση πλατφόρμας υποστήριξης υπηρεσιών Data Analytics

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Το έργο αφορά την εφαρμογή και την εκκίνηση μιας πλατφόρμας υποστήριξης υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων. Περιλαμβάνει την προμήθεια υλισμικού και λογισμικού και υπηρεσίες για τη ρύθμιση και την ανάπτυξη αντίστοιχων απαιτήσεων ανάλυσης δεδομένων. Ή πλατφόρμα έχει στόχο να παρέχεται είτε ως PaaS είτε ως SaaS στους φορείς Δημόσιας Διοίκησης κατόπιν αιτήματος. Θα μπορεί επίσης να λειτουργεί ως υβριδικό μοντέλο σε συνεργασία με άλλους γνωστούς παρόχους δημόσιου cloud (π.χ. Amazon Athena). Ή πλατφόρμα για την ανάλυση δεδομένων θα υποστηρίξει ζητήματα επιθεώρησης, καθαρισμού, μετασχηματισμού και μοντελοποίησης δεδομένων με στόχο τον εντοπισμό χρήσιμων πληροφοριών, την εξαγωγή τάσεων και συμπερασμάτων καθώς και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, για την επίτευξη των στόχων των δημόσιων αρχών και συνολικά της κυβέρνησης.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • ΑΑΔΕ
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ