1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δημόσια Διοίκηση

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει το δημόσιο τομέα να γίνει ένας αποδοτικός και εξατομικευμένος πάροχος υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η σωστά εστιασμένη εφαρμογή της μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στις δημόσιες πολιτικές και υπηρεσίες, αλλά η ανάπτυξη εφαρμογών βασισμένων σε Τεχνητή Νοημοσύνη δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό. Ένα κοινό πρόβλημα με τις αναδυόμενες τεχνολογίες είναι ο κίνδυνος να αρχίσουμε να προδιαγράφουμε λύσεις προτού ακόμη εντοπίσουμε τα προβλήματα και αξιολογήσουμε τη συνεισφορά μιας νέας τεχνολογίας στην επίλυσή τους. Η εισαγωγή τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δημόσια Διοίκηση αποτελεί μια πρόκληση, που απαιτεί τόσο την παροχή, με συντονισμένο τρόπο, των απαραίτητων δεδομένων, τεχνολογιών, συστημάτων, ρυθμιστικών και κανονιστικών πλαισίων, όσο και την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων και της εμπειρογνωμοσύνης, εντός της ίδιας της Διοίκησης. Ειδικότερα, η μετάβαση του δημόσιου τομέα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης θα απαιτήσει:

  1. Νέους τύπους διατομεακών μοντέλων διαχείρισης και λειτουργίας, στα οποία τα δεδομένα και οι ψηφιακοί πόροι εν γένει θα αγνοούν τα παραδοσιακά όρια μεταξύ των δημόσιων φορέων.
  2. Σωστή κατανόηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, των δυνατοτήτων αλλά και των κινδύνων της, προκειμένου να μπορέσουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι δημόσιοι υπάλληλοι να αξιολογήσουν σωστά την ενσωμάτωσή της σε πεδία δημόσιας πολιτικής.
  3. Κρίσιμες δεσμεύσεις, όσον αφορά το είδος των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν, με γνώμονα την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, από όλους τους εμπλεκόμενους συμπεριλαμβανομένων των αναδόχων των έργων, των παρόχων των δεδομένων και των φορέων λειτουργίας των συστημάτων.
  4. Το χτίσιμο εμπιστοσύνης με τα άτομα ή τις κοινότητες που θα επηρεαστούν από συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που λαμβάνουν αποφάσεις.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ