1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ανάπτυξη και τήρηση Μητρώου-αποθετηρίου (Asset Registry) δικτύων, υλικού, συσκευών, συστημάτων και πληροφοριακών αγαθών των κρίσιμων υποδομών της χώρας

μεσοπρόθεσμο ολοκληρωμένο

Ανάπτυξη και τήρηση μητρώου στο οποίο θα καταχωρούνται δεδομένα δικτύων, υλικού, συσκευών, συστημάτων και πληροφοριακών αγαθών των κρίσιμων υποδομών της χώρας, με σκοπό την υποστήριξη του σχεδιασμού μέτρων ασφαλείας, αλλά και των διαδικασιών αντιμετώπισης συμβάντων (ιδίως για τα αλληλεξαρτώμενα συστήματα).

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ