1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Αναβάθμιση των Συστημάτων των βιβλιοθηκών

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Προτείνεται επίσης η ύπαρξη συστήματος επικοινωνίας μεταξύ των βιβλιοθηκών. Επιτακτική θεωρείται η αναβάθμιση των υπηρεσιών πρόσβασης στο επιστημονικό περιεχόμενο που παρέχονται από το ΣΕΑΒ όπως: (α) η Υπηρεσία Βιβλιοθηκονομικών Συστημάτων, Ιδρυματικών Αποθετηρίων, Ερευνητικών Δεδομένων, Μοναδικών Αναγνωριστικών ως Υπηρεσία, (β) η δημιουργία κεντρικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Βιβλίων (δανεισμός – εφαρμογή ανάγνωσης κ.λπ.), (γ) οι δράσεις εμπλουτισμού του παρεχόμενου επιστημονικού υλικού προς την ακαδημαϊκή κοινότητα με έμφαση στα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα, (δ) η επέκταση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας όπως ο έλεγχος λογοκλοπής, ψηφιακής διατήρησης. Σημαντική είναι και: (α) η εγκατάσταση τοπικών συστημάτων αυτοματισμού των διαδικασιών δανεισμού τεκμηρίων, (β) η ανάπτυξη συστήματος Εθνικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, (γ) η εγκατάσταση υπολογιστικών υποδομών στην ΕΒΕ (δ) η ενοποίηση ψηφιακών συλλογών, (ε) η ενιαία πρόσβαση στο σύνολο των υπηρεσιών και συστημάτων πανελλαδικά.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ