1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων των ΑΕΙ

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Κρίνεται απαραίτητη η αναβάθμιση των ΠΣ των ΑΕΙ για τη ψηφιακή αποθήκευση και επεξεργασία όλων των δραστηριοτήτων των Πανεπιστημίων (Οικονομικών Υπηρεσιών / των Διοικητικών Υπηρεσιών / του Πρωτοκόλλου / Διαχείριση Παγίων).

Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ