1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ)

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Στο πλαίσιο του έργου θα επεκταθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα το υποσύστημα που αφορά το Υπαίθριο Εμπόριο. Στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί για την αδειοδότηση και την καταγραφή των ελέγχων και των κυρώσεων του Υπαίθριου Εμπορίου στο πλαίσιο εναρμόνισης με τη σχετική νομοθεσία (αρ. 35, ν. 4264/14, ΦΕΚ Α’ 118, αρ. 58, ν. 4497/2017 ΦΕΚ Α’ 171). Το αναβαθμισμένο σύστημα θα υποστηρίζει α) την έκδοση αδειών παραγωγού, β) την έκδοση αδειών επαγγελματία πώλησης προϊόντων στις λαϊκές αγορές, γ) την ανανέωση αδειών παραγωγού και επαγγελματία και δ) την παρακολούθηση επιβολής κυρώσεων. Για τις ανάγκες αυτοματισμού και απλοποίησης των διαδικασιών διαχείρισης αιτήσεων και ελέγχου αυτών, θα αξιοποιηθούν, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ, διασυνδέσεις με: 1. το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - ΟΣΔΕ του ΟΠΕΚΕΠΕ, 2. Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, 3. το Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας, 4. το σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων - ΕΡΓΑΝΗ, 5. το Μητρώο Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ. Eπιπλέον, θα αξιοποιηθεί η Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών της ΓΓΠΣΔΔ, για την απομακρυσμένη πρόσβαση των αιτούντων. Μέσω του ψηφιακού εκσυγχρονισμού των διαδικασιών προκύπτουν οργανωμένα ανοικτά σύνολα δεδομένων που έχουν αξία για την ενημέρωση των πολιτών. Σε αυτά περιλαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν της λαϊκές αγορές που λειτουργούν ανά την Επικράτεια, τους αδειοδοτημένους παραγωγούς και επαγγελματίες, τα προϊόντα που διαθέτουν, τις θέσεις που καταλαμβάνουν και κυρίως την ύπαρξη κενών θέσεων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ