1. Αρχική
  2. /
  3. Περιβάλλον & Ενέργεια

Αναβάθμιση και διασύνδεση ψηφιακών εργαλείων

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Πρόκειται για τη λειτουργική διασύνδεση των υφιστάμενων ψηφιακών εργαλείων / εφαρμογών που λειτουργούν υπό την ευθύνη και εποπτεία του Τομέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ (π.χ. e-poleodomia, ψηφιακά μητρώα, κ.ο.κ.), στα οποία υπάρχει καταχωρημένος ένας πολύ σημαντικός όγκος γεωχωρικών δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα σε πρώτο χρόνο θα εναρμονιστούν με τις προδιαγραφές της οδηγίας Inspire και στη συνέχεια θα διασυνδεθούν μεταξύ τους με κατάλληλο τρόπο για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού, της διαχείρισης και της παρακολούθησης της αστικής ανάπτυξης και παράλληλα για να είναι εφικτή η έγκαιρη και απρόσκοπτη τροφοδότηση από πλευράς ΥΠΕΝ του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη. 

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περιγραφή έργου

Με βάση τις ισχύουσες θεσμικές ρυθμίσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, θα αναπτυχθούν νέες ψηφιακές εφαρμογές, η λειτουργία των οποίων θα είναι συμπληρωματική των υφιστάμενων (π.χ. ηλεκτρονική πολεοδομική ταυτότητα δήμου, ψηφιακή τράπεζα γης). Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, όπως (ενδεικτικά) προδιαγραφές ψηφιοποίησης γεωχωρικών δεδομένων κατά Inspire, προσδιορισμός των αναγκών και των δυνατοτήτων διασύνδεσης των υφιστάμενων ψηφιακών εργαλείων / εφαρμογών, σύνταξη των κατάλληλων προδιαγραφών για αυτή τη διασύνδεση, αναβάθμιση ή/και επέκταση των δυνατοτήτων των υφιστάμενων ψηφιακών υποδομών για την υλοποίηση της διασύνδεσης, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και καταγραφή γεωχωρικών δεδομένων, προμήθεια εξοπλισμού και μετάπτωσης των δεδομένων στις θεματικές οργανικές μονάδες, έλεγχος, επικαιροποίηση και συμπλήρωση των δεδομένων που είναι ήδη καταχωρημένα στη βάση του "e-πολεοδομία", ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Πολεοδομικής Ταυτότητας Δήμου με την καταγραφή και ενημέρωση των στοιχείων του ισχύοντος και υπό εκπόνηση χωρικού σχεδιασμού, των αδόμητων ή κοινόχρηστων χώρων (εγκεκριμένων ή δεσμευμένων), ανάπτυξη ηλεκτρονικής διαδικασίας καταγραφής και διαχείρισης Τίτλων Mεταφοράς Συντελεστή Δόμησης και Τίτλων Εισφοράς Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου (Ψηφιακή Τράπεζα γης), καθώς και εκπαίδευση των χρηστών.

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ