1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Αναβάθμιση και διασύνδεση ψηφιακών εργαλείων

βραχυπρόθεσμο προγραμματισμένο

Πρόκειται για τη λειτουργική διασύνδεση των υφιστάμενων ψηφιακών εργαλείων / εφαρμογών που λειτουργούν υπό την ευθύνη και εποπτεία του Τομέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ (π.χ. e-poleodomia, ψηφιακά μητρώα, κ.ο.κ.), στα οποία υπάρχει καταχωρημένος ένας πολύ σημαντικός όγκος γεωχωρικών δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα σε πρώτο χρόνο θα εναρμονιστούν με τις προδιαγραφές της οδηγίας Inspire και στη συνέχεια θα διασυνδεθούν μεταξύ τους με κατάλληλο τρόπο για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού, της διαχείρισης και της παρακολούθησης της αστικής ανάπτυξης και παράλληλα για να είναι εφικτή η έγκαιρη και απρόσκοπτη τροφοδότηση από πλευράς ΥΠΕΝ του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη. 

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ