1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Αναβάθμιση Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) - Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ)

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Το έργο αφορά στην επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μίας στάσης σε όλες τις διαδικασίες του κύκλου ζωής των επιχειρήσεων, σε άλλες νομικές μορφές επιχειρήσεων, καθώς και στην ηλεκτρονική έναρξη και διακοπή εργασιών για ελεύθερους επαγγελματίες. Στους στόχους της αναβάθμισης περιλαμβάνεται και η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας του ΓΕΜΗ με συστήματα άλλων φορέων . Εδώ η επιδίωξη είναι η συλλογή στοιχείων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου σκοπού του ΓΕΜΗ και η υποστήριξη λήψης αποφάσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι διασυνδέσεις με την Τράπεζα της Ελλάδας, το σύστημα ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, τον ΕΦΚΑ, την ΑΑΔΕ, το Μητρώο Πολιτών, το σύστημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου, την ΕΛΣΤΑΤ κ.ά..

Επιπλέον, στους στόχους του έργου είναι να υλοποιηθούν διεθνή πρωτόκολλα για τη ψηφιακή κατάθεση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων των υπόχρεων εταιρειών στο ΓΕΜΗ. Επίσης, το έργο προβλέπει την παροχή 270,000 ψηφιακών υπογραφών για τους νόμιμους εκπροσώπους των εταιρειών / μελών του ΓΕΜΗ και την υποβολή και διακίνηση μόνο ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων στις διαδικασίες ΓΕΜΗ.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ