1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Αναβάθμιση εξοπλισμού Κέντρου Δεδομένων (Data Center) και Εφεδρικού Κέντρου Δεδομένων (Disaster recovery center) Κτηματολογίου για λειτουργία σε εικονικό περιβάλλον (virtualization)

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» καλείται να επιτελέσει καθοριστικό αναπτυξιακό ρόλο στα επόμενα χρόνια υποστηρίζοντας την πλήρως ηλεκτρονική τήρηση και λειτουργία του Κτηματολογίου για το σύνολο της χώρας αλλά και διαθέτοντας τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη προς όλους (άρθρο 6, ΦΕΚ Β 1173/06.04.2020).

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών, δρομολογείται η απαραίτητη αναβάθμιση του παλαιού εξοπλισμού του κέντρου δεδομένων προσφέροντας αξιόπιστες υποδομές για τα ερχόμενα τουλάχιστον 10 έτη.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ