1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών, Ψηφιοποίηση Αρχείου και Ενοποιημένες Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ)

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός των ψηφιακών υπηρεσιών του ΜΤΣ μέσω της υλοποίησης των κάτωθι δράσεων:

  • Ψηφιοποίηση του Αρχείου του ΜΤΣ , δηλαδή Ψηφιοποίηση των φακέλων των μερισματούχων.
  • Σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) για την εκτέλεση της αποστολής του ΜΤΣ που θα παρέχει
  • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους μερισματούχους μέσω της ανάπτυξης Διαδικτυακής Πύλης για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δικαιούχων (υποβολή αιτήσεων, παρακολούθηση υποθέσεων κ.λ.π).

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εθνικής Αμυνας
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ