1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών με εκτεταμένη χρήση διαλειτουργικοτήτων προς άμεσο όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων (Smart e-services)

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Σε αρκετές επαφές με τον ΟΑΕΔ ο πολίτης υποχρεώνεται να αναζητήσει έγγραφα άλλων υπηρεσιών. Αυτό δημιουργεί επιπρόσθετη ταλαιπωρία στον πολίτη αλλά και θέμα γνησιότητας των εγγράφων για την Υπηρεσία. Ήδη, ορισμένα έγγραφα αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τον ΟΑΕΔ μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών από συστήματα που διαλειτουργούν με άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες. Σε άλλες περιπτώσεις υφίσταται χαμηλότερος βαθμός αυτοματοποίησης που λαμβάνει τη μορφή της χειροκίνητης πρόσβασης υπαλλήλων του ΟΑΕΔ σε πληροφοριακά συστήματα άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας. Με την περαιτέρω ανάπτυξη διαλειτουργικοτήτων, η έκδοση μιας επιδότησης λ.χ. θα μπορούσε να αυτοματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, ή και ολοκληρωτικά. Στο πλαίσιο αυτής της ανάπτυξης διαλειτουργικοτήτων εντάσσεται ο στόχος της Διοίκησης του ΟΑΕΔ για πλήρη ψηφιοποίηση (100%) των υπηρεσιών/παροχών προς ανέργους και επιχειρήσεις.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ