1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων σε γυναίκες

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Οι γυναίκες υστερούν στους δείκτες ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ε.Ε. Συγκεκριμένα στο δείκτη της Ε.Ε., Women in Digital Scoreboard 2020, η Ελλάδα είναι 25η στα 28 κράτη-μέλη. Ειδικά στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για γυναίκες εργαζόμενες, άνεργες αλλά και μητέρες επιδιώκουν την ένταξη περισσότερων γυναικών στην ψηφιακή οικονομία, την αποφυγή ψηφιακού αναλφαβητισμού και απώλειας θέσεων εργασίας καθώς και τη δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης μέσα από αντίστοιχες συνέργειες με φορείς του δημόσιου τομέα και των κοινωνικών φορέων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ