1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής ατόμων με αναπηρία (Εθνικό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία)

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα παρακάτω: Καταγραφή μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Εθνικό Μητρώο Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες) Καταγραφή ατόμων με 'Ανοια και μητρώου φροντιστών τους (συνεργασία με BiHeLab) και διαλειτουργικότητα μεταξύ τους. Διατήρηση στατιστικών εισερχόμενων και εξερχόμενων ασθενών Ψυχικής Υγείας σε κάθε Δημόσιο Νοσοκομείο που διαθέτει Ψυχιατρική Κλινική (χρόνος Νοσηλείας, διαθέσιμες κλίνες για εισαγγελικό εγκλεισμό κτλ) σε διασύνδεσή τους με τις ιστοσελίδες των ΥΠΕ. Δημιουργία διαδραστικού χάρτη -προσαρμοσμένου για άμεση αξιοποίηση και από άτομα με κάθε μορφής αναπηρία- με όλες τις καταγεγραμμένες δημόσιες και ιδιωτικές δομές Ψυχικής Υγείας με πληροφορίες για κάθε δομή (τρόποι άφιξης π.χ. διαθέσιμα ΜΜΜ, χρόνοι απόστασης οδικώς κ.τ.λ). Δημιουργία διαδραστικού χάρτη -προσαρμοσμένου για άμεση αξιοποίηση και από άτομα με κάθε μορφής αναπηρία- με όλες τις καταγεγραμμένες δημόσιες και ιδιωτικές δομές / Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) με πληροφορίες για κάθε δομή (τρόποι άφιξης πχ διαθέσιμα ΜΜΜ, χρόνοι απόστασης οδικώς κ.τ.λ).

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ