1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος -πλαισίου διαχείρισης κυβερνοασφάλειας

βραχυπρόθεσμο σε εξέλιξη

Ολιστική αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης κυβερνοασφάλειας, με έμφαση σε δομές και διαδικασίες κρίσιμων υποδομών, συστημάτων – υποσυστημάτων, και υπηρεσιών του δημοσίου. (baseline security measures, διαδικασίες εκπόνησης και εφαρμογής πολιτικών ασφάλειας, ρυθμιστικό πλαίσιο)

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ