1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος e-ΕΦΚΑ

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Βασικοί πυλώνες ανάπτυξης του συστήματος e-ΕΦΚΑ είναι η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, η εναρμόνιση με αυστηρές προδιαγραφές προσβασιμότητας και η εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών για την ασφάλεια συστημάτων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σκοπός του έργου είναι να γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση, και να μειωθούν-εξαλειφθούν τα στάδια προσκόμισης δικαιολογητικών. Το έργο μεταξύ άλλων θα α) υλοποιήσει την ηλεκτρονική Βεβαίωση και Επίδοση Διοικητικών Πράξεων, β) αυτοματοποιήσει την Οικονομική Διαχείριση Εισπράξεων/Πληρωμών και θα εισάγει μηχανήματα POS, και τέλος θα γ) δημιουργήσει Διαδραστικό Αποθετήριο Γνώσης του ΕΦΚΑ με νόμους, εγκυκλίους, οδηγίες και ένα forum όπου αρμόδια στελέχη της κεντρικής διοίκησης θα απαντούν σε ερωτήσεις και θα δίνουν οδηγίες.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ