1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ανάπτυξη νέου συστήματος οικονομικής διαχείρισης, προμηθειών και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Το σύστημα οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών του ΟΑΕΔ τέθηκε σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία το 2012 και υποστηρίζεται έως σήμερα, με συνεχείς αναβαθμίσεις και ενημερώσεις, ώστε να υποστηρίζονται οι συνεχώς νέες και αυξημένες ανάγκες του Οργανισμού. Ωστόσο, οι πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία καθώς και οι αυξημένες ανάγκες ενός Οργανισμού που ενσωμάτωσε δύο άλλους, ήτοι τους τ. Οργανισμούς Εργατικής Εστίας και Κατοικίας, απαιτούν ένα σύγχρονο εργαλείο οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών που θα είναι σε θέση να παραμετροποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία αλλά και να διαχειρίζεται έναν τεράστιο όγκο συναλλαγών σε καθημερινή βάση. Επιπλέον, το μεγάλο μέγεθος του Οργανισμού απαιτεί εξειδικευμένα εργαλεία για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ