1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ανάπτυξη νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση των βασικών πολιτικών απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Το πρώτο μεγάλο βήμα ψηφιοποίησης του ΟΑΕΔ καταγράφεται το 2008 με την εισαγωγή του ΟΠΣ. To Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Ο.Α.Ε.Δ (eGovernment IIS) που τέθηκε σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία στις 11/09/2011 και υποστηρίζεται έως σήμερα, με συνεχείς αναβαθμίσεις και ενημερώσεις, ώστε να υποστηρίζονται οι συνεχώς νέες και αυξημένες ανάγκες του Οργανισμού. Το σύστημα συνολικά εξυπηρετεί πάνω από 3000 χρήστες και περιλαμβάνει πάνω από 270 σημεία πρόσβασης (Διοίκηση, Περιφ. Δ/νσεις, ΚΠΑ2, ΕΠΑΣ-ΙΕΚ-ΚΕΚ, ΒΝΣ) σε δίκτυο VPN του ΟΤΕ. Επίσης περιλαμβάνει και 8 συνδέσεις στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» (Διοίκηση και 7 Περιφ. Δ/νσεις) μέσω των οποίων διασυνδέεται με εξωτερικούς φορείς όπως ΥΠΕΣ, Ανταποκριτές Δήμων, ΣΕΠΕ, VOUCHER κ.τ.λ. ενώ διαλειτουργεί με πάνω από 10 διαφορετικούς φορείς. Παρότι το σύστημα είναι αρκετά αξιόπιστο και με αρκετές δυνατότητες παραμετροποίησης, οι νέες ανάγκες του Οργανισμού, η εξέλιξη της αγοράς εργασίας, η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και οι καινούργιες απαιτήσεις διαλειτουργικότητας απαιτούν την αναβάθμιση ή την αντικατάστασή του από νεότερο σύστημα το οποίο θα διαθέτει σύγχρονα εργαλεία και περισσότερες υπολογιστικές δυνατότητες. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το ολοκληρωμένο σύστημα του ΟΠΣ είναι η ραχοκοκαλιά του συστήματος ανεργίας και απασχόλησης και ως εκ τούτου είναι απαιτητό να βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ