1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ανάπτυξη μηχανισμού συνομιλίας (Chatbots) προς ενίσχυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών πληροφόρησης των πολιτών και των επιχειρήσεων

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Οι μηχανισμοί συνομιλίας (Chatbots) είναι εικονικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή βοηθοί των οποίων το καθήκον είναι να επικοινωνούν με χρήστες του Διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο χωρίς περαιτέρω ανθρώπινη παρέμβαση. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για προγράμματα υπολογιστών εξοπλισμένα με ειδικούς αλγόριθμους που επιτρέπουν συνομιλία και δραστηριότητες που σχετίζονται με τις ανάγκες των χρηστών.
Μέσω των μηχανισμών θα παρέχεται η δυνατότητα στον πολίτη να πληροφορείται άμεσα όποτε το επιθυμεί για θέματα που αφορούν στον ΟΑΕΔ και στις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες, θα μειωθούν οι χρόνοι απόκρισης του ΟΑΕΔ και θα ενισχυθεί το ψηφιακό προφίλ του.
Η διάδραση των συναλλασσόμενων θα είναι αμφίδρομη με αποτέλεσμα ο ΟΑΕΔ να συλλέγει πληροφορίες και να αναλύει δεδομένα από τα Chatbots, να αξιολογεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να τις βελτιώνει συνεχώς.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ