1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ανάπτυξη κεντρικού μηχανισμού υποστήριξης της Ψηφιακής Καινοτομίας

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αποτελεί τον κεντρικό μηχανισμό συντονισμού των δράσεων υποστήριξης της ψηφιακής καινοτομίας. Ο κεντρικός μηχανισμός παρέχει κατευθύνσεις σε όλους τους φορείς που συμμετέχουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, συντονίζει κοινές δράσεις μεταξύ των φορέων, αναπτύσσει το οικοσύστημα, αναγνωρίζει και καλύπτει κενά με στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Ταυτόχρονα δρα ως κέντρο αναφοράς του δικτύου των DIHs, θέτει το πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξής του, προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των επί μέρους κόμβων και παρακολουθεί την απόδοσή τους μέσω δεικτών (KPIs). Οι ενέργειες που αναλαμβάνει περιλαμβάνουν: • Χαρτογράφηση των φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία. • Χαρτογράφηση των αναγκών: πλήθος, γεωγραφική κατανομή, θεματική εξειδίκευση των DIHs. • Θεσμοθέτηση πλαισίου ορισμού και επιλογής DIHs. • Κατάρτιση μοντέλου λειτουργίας και παρακολούθησης απόδοσης. • Σχέδιο δράσης για τη σύνδεση με χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και επιχειρήσεις.

Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ