1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ανάπτυξη εθνικού κόμβου για θέματα Έρευνας – Τεχνολογίας – Καινοτομίας

βραχυπρόθεσμο ολοκληρωμένο

Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν τουλάχιστον 9 Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές, που βασίζονται σε αντίστοιχα ερευνητικά ιδρύματα. Παράλληλα, υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη εξειδικευμένων κόμβων καινοτομίας που υποστηρίζονται από επιχειρήσεις ή/και συνδέσμους αυτών.

Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για συνεργασίες και καινοτομία, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι κατακερματισμένες, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσχέρεια εντοπισμού και αξιοποίησής τους. Επίσης, η χρηματοδότηση όλων αυτών βασίζεται κυρίως σε πρωτοβουλίες είτε προγραμμάτων της Ε.Ε. είτε της ΓΓΕΤ και καθίσταται δύσκολη η εξασφάλιση του συντονισμού και της συμπληρωματικότητάς τους.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται ο ριζικός επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας (www.gsrt.gr), έτσι ώστε να μετασχηματιστεί σε εθνικό κόμβο για τα θέματα έρευνας και καινοτομίας με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών του χρήστη, σε ένα εύκολα προσβάσιμο, σύγχρονο και λιτό περιβάλλον, που θα ενσωματώνει τη χρήση έξυπνων εργαλείων και των κοινωνικών δικτύων (social media).

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ