1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ανάπτυξη Εθνικής Πειραματικής Υποδομής Διανομής Κβαντικών Κλειδιών (Quantum Key Distribution) στην εγκατεστημένη υποδομή δικτύου οπτικών ινών της ΕΔΥΤΕ

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Με γνώμονα τις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο της κβαντικής υπολογιστικής και ειδικότερα την τεχνολογική πρόοδο όσον αφορά τη Διανομή Κβαντικών Κλειδιών (Quantum Key Distribution - QKD), την προτεραιότητα που δίνεται στον τομέα αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη μεγάλη εγκατεστημένη υποδομή δικτύου οπτικών ινών του ΕΔΥΤΕ, προτείνεται η παρούσα δράση με στόχο την ανάπτυξη εθνικής πειραματικής υποδομής, στο πλαίσιο της οποίας θα αναπτυχθεί πεδίο δοκιμών πάνω στις σχετικές τεχνολογίες, και η οποία θα διευκολύνει την παρακολούθηση των συναφών επιστημονικών εξελίξεων από την ερευνητική κοινότητα της χώρας.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ