1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας χρήζει σημαντικών αναβαθμίσεων με γνώμονα την απλούστευση των διαδικασιών / λειτουργιών, την βελτιστοποίηση της ευχρηστίας και εν γένει της εμπειρίας των χρηστών και την καλύτερη ενσωμάτωσή του στο υπόλοιπο οικοσύστημα πληροφοριακών υποδομών του Υπουργείου. Σε ότι αφορά το τελευταίο οι δύο βασικοί στόχοι είναι η μεταφορά του στο περιβάλλον του G-cloud της ΓΓΠΣΔΔ και η πλήρης ενοποίηση της λειτουργίας του με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ καθώς σήμερα υπάρχει πληθώρα πληροφοριών που τηρούνται χωρίς να χρειάζεται και στα δύο συστήματα.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ