1. Αρχική
  2. /
  3. Εργασία & Κοινωνικές Υποθέσεις

Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας χρήζει σημαντικών αναβαθμίσεων με γνώμονα την απλούστευση των διαδικασιών / λειτουργιών, την βελτιστοποίηση της ευχρηστίας και εν γένει της εμπειρίας των χρηστών και την καλύτερη ενσωμάτωσή του στο υπόλοιπο οικοσύστημα πληροφοριακών υποδομών του Υπουργείου. Σε ότι αφορά το τελευταίο οι δύο βασικοί στόχοι είναι η μεταφορά του στο περιβάλλον του G-cloud της ΓΓΠΣΔΔ και η πλήρης ενοποίηση της λειτουργίας του με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ καθώς σήμερα υπάρχει πληθώρα πληροφοριών που τηρούνται χωρίς να χρειάζεται και στα δύο συστήματα.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Αναμενόμενα οφέλη

Μέσω της προτεινόμενης αναβάθμισης θα βελτιωθεί σημαντικά η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας γεγονός το οποίο θα συνδράμει σημαντικά στην καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας. Ένεκα δε της επιδιωκόμενης διαλειτουργικότητας καθίσταται απαραίτητη η Ψηφιοποίηση των ΠΕΠ ΣΕΠΕ των 5 τελευταίων ετών, ώστε να δημιουργηθεί το κυρωτικό ιστορικό των εργοδοτών και πάνω σε αυτό να χτιστεί το Μητρώο Παραβατικότητας αλλά και το Λευκό Μητρώ εργοδοτών.

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ