1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ασύλου – ΑΛΚΥΟΝΗ ΙΙ

βραχυπρόθεσμο σε εξέλιξη

Σήμερα η διαχείριση των αιτήσεων για άσυλο γίνεται κυρίως μέσα από εφαρμογές που έχουν στενή διασύνδεση και υποστήριξη από τα συστήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχοντας βασικές λειτουργίες για την καταγραφή και την ταυτοποίηση των αιτούντων άσυλο.
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος, που θα διαλειτουργεί όπου απαιτείται με τα συστήματα της Ελληνικής Αστυνομίας –όπως το σύστημα Χαρτογράφησης Κυκλοφορίας Αλλοδαπών, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) μέσω του δικτύου Police on Line και θα διερευνήσει τη διαλειτουργικότητα με συστήματα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNWRA). Το εν λόγω σύστημα ήδη χρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.
Το έργο θα παρέχει πολυγλωσσικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους αιτούντες άσυλο που έχουν περάσει το πρώτο στάδιο καταγραφής και συνέντευξης παρέχοντας: α) τη δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών ή επικαιροποιημένων εγγράφων, β) την υποβολή μεταγενέστερων αιτήσεων για διάφορα ζητήματα όπως: i) η οικογενειακή επανένωση, ii) η κατάθεση προσφυγής, iii) η παραίτηση από την αίτηση (ανάκληση της βούλησης), iv) η στέγαση, v) η δήλωση απώλειας/ κλοπής Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία (ΔΑΔΠ)/Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) και στη συνέχεια η επανέκδοση αυτών, vi) η ανανέωση ΔΑΔΠ, vii) η αίτηση για χορήγηση/ επανέκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων (TDV).
Τέλος, το έργο θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες τηλεδιερμηνείας που παρέχονται από άλλες δράσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ