1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Πληροφοριακό Σύστημα για τη διαχείριση σχεδίων στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο (CESANET)

μεσοπρόθεσμο ολοκληρωμένο

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που θα καλύψει όλες τις πτυχές του νέου αναπτυξιακού νόμου αλλά και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Το πληροφοριακό σύστημα θα αποτελεί την κύρια πηγή ενημέρωσης για την πρόοδο των χρηματοδοτήσεων των επενδυτικών σχεδίων. Θα επιταχύνει διαδικασίες που ακολουθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς και θα βοηθήσει τις διοικήσεις των υπηρεσιών να λάβουν στρατηγικές αποφάσεις βασισμένες σε στοιχεία.

Το σύστημα θα ανταλλάσσει στοιχεία με άλλα συστήματα, όπως π.χ. TAXIS, ΓΕΜΗ, Διαύγεια, e-Παράβολο, «Εργάνη» και Τραπεζικά Ιδρύματα.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ