Χαρτοφυλάκιο Έργων Ψηφιακής Στρατηγικής

Υποβολή αιτήματος για την έκδοση βεβαίωσης συνάφειας προς τη Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της πλατφόρμας του Χαρτοφυλακίου Έργων Ψηφιακής Στρατηγικής

Ο/Η Υπεύθυνος/η Ψηφιακών Δράσεων του φορέα μπορεί να συνδεθεί, χρησιμοποιώντας έναν από τους εξής τρόπους (πατώντας κάτω το αντίστοιχο κουμπί): 

  • με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet
  • με τους κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης (μπορείτε να τους εκδώσετε εδώ)

Την πρώτη φορά που θα συνδεθεί, θα πρέπει να εγγραφεί δηλώνοντας τον φορέα ή τους φορείς για τον/τους οποίον/ους επιθυμεί να υποβάλλει αιτήματα.


Για την υποβολή του αιτήματος μπορείτε να ενημερωθείτε από το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ.


Για επικοινωνία στείλτε email στη διεύθυνση strategy@mindigital.gr.