Αρχική / Οριζόντιες Παρεμβάσεις / 

Επιταχυντές


Βασικό προαπαιτούμενο για την επιτυχή εφαρμογή της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού αποτελεί η υλοποίηση ενός συνόλου παρεμβάσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν το σημείο εκκίνησης και θα δράσουν ως «επιταχυντές» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης και μέσω αυτής του συνόλου της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Οι παρεμβάσεις αυτές καλούνται να εφαρμόσουν κάποιες από τις προαναφερθείσες κατευθυντήριες αρχές και να αποτελέσουν τη «ραχοκοκαλιά» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης και τη μετατροπή αυτής σε έναν πάροχο υπηρεσιών, ενεργά προσανατολισμένο στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Ανοικτά Δεδομένα

Η ανοικτή διάθεση, η επαναχρησιμοποίηση και η μέγιστη αξιοποίηση των δεδομένων του δημοσίου τομέα θα ενισχύσει τη συμμετοχή, τη διαφάνεια, τον δημόσιο έλεγχο και θα προωθήσει την επιχειρηματικότητα.

5 Έργα συνολικά


  • 2 σε εξέλιξη
Ανοικτή Επιστήμη

Η Ανοικτή Επιστήμη συγκροτεί το νέο πρότυπο για τη συνεργασία, υιοθέτηση και εφαρμογή καλών πρακτικών για την παραγωγή και διάθεση επιστημονικού έργου και αποτελεσμάτων της έρευνας, με άμεσο επιστημονικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

5 Έργα συνολικά


  • 2 σε εξέλιξη
Ιδιωτικότητα & Προστασία Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα έχουν ολοένα και μεγαλύτερη κοινωνική, οικονομική και πρακτική αξία και γίνονται ένα νέο περιουσιακό στοιχείο, ένας πολύτιμος παραγωγικός πόρος για τον 21ο αιώνα, ο οποίος αγγίζει όλες τις πτυχές της κοινωνίας.

3 Έργα συνολικά


  • 1 σε εξέλιξη
Ενίσχυση της Προσβασιμότητας

Η ηλεκτρονική προσβασιμότητα αναφέρεται στη δυνατότητα χρήσης των ΤΠΕ σε οποιαδήποτε μορφή τους, από το σύνολο του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με οποιασδήποτε μορφής αναπηρία και των ηλικιωμένων.

4 Έργα συνολικά


  • 1 σε εξέλιξη
Ανοικτή & Συμμετοχική Διακυβέρνηση

Οι οριζόντιες παρεμβάσεις για την ανοικτή και συμμετοχική διακυβέρνηση αποσκοπούν στην εγκαθίδρυση καναλιών ουσιαστικής και άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες.

5 Έργα συνολικά


  • 3 σε εξέλιξη
Διαλειτουργικότητα

Βασική αρχή κατά το σχεδιασμό νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι η διαλειτουργικότητα από το σχεδιασμό (interoperability-by-design), η οποία αφορά τόσο το τεχνικό όσο το σημασιολογικό και το οργανωσιακό επίπεδο.

4 Έργα συνολικά


  • 2 σε εξέλιξη