1. Αρχική
  2. /
  3. Οριζόντια Έργα

Υπευθυνη Δήλωση / Εξουσιοδότηση

βραχυπρόθεσμο σε εξέλιξη

Υπευθυνη Δήλωση  / Εξουσιοδότηση

Ο πολίτης μπορεί να εκδώσει μία ψηφιακή ύπεύθυνη δήλωση ή αίτηση ή εξουσιοδότηση, βάσει προτύπων ή ελεύθερα (υπάρχουν και αναπτύσσονται πρότυπα κατά περίπτωση) και να την απευθύνει στον αρμόδιο φορέα για την παροχή μιας υπηρεσίας. Μπορεί να δει στη θυρίδα του τις αιτήσεις του και τις απαντήσεις του φορέα. Ένας φορέας μπορεί να διατηρεί θυρίδα, μέσω της οποίας λαμβάνει αιτήματα, τα διαχειρίζεται και απαντάει στον πολίτη. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις και ταλαιπωρία του πολίτη.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ