1. Αρχική
  2. /
  3. Πολιτισμός

Υλοποίηση πλατφόρμας για τη διαχείριση και διάθεση σε εθνικό επίπεδο θησαυρών ορολογίας, ταξινομιών, κωδικολογίων, τεκμηρίων και σημασιολογικών επισημειώσεων αξιοποιώντας και μεθόδους πληθοπορισμού

βραχυπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Η ψηφιακή επιμέλεια των έργων θα πρέπει να πραγματοποιείται από ομάδες επιστημόνων, οι οποίοι καλούνται να τεκμηριώσουν τα έργα ακολουθώντας τα σχετικά πρότυπα σημασιολογικής αναπαράστασης της γνώσης και λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για ορθή απόδοση και αντιστοίχιση των όρων και σε άλλες γλώσσες.

Αυτό θα πρέπει να επικουρείται από έναν Εθνικό Θησαυρό της σχετικής επιστημονικής και τεχνικής ορολογίας με ορθή πολυγλωσσική αντιστοίχιση και απόδοση των όρων. Παράλληλα, τεχνικές μηχανικής μάθησης ενδείκνυται να εφαρμοστούν για το σκοπό αυτό.

Ο εμπλουτισμός και η διατήρηση του περιεχομένου θα επικουρείται αξιοποιώντας, όπου αυτό ενδείκνυται, μεθόδους πληθοπορισμού (crowdsourcing) από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Πολιτισμού

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ