1. Αρχική
  2. /
  3. Ναυτιλία & Νησιώτικη Πολιτική

Υλοποίηση Εφεδρικού Κέντρου Δεδομένων (Disaster Recovery DataCenter) για Αδιάλειπτη Λειτουργία Εφαρμογών και Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΝΑΝΠ

Μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Επί του παρόντος, τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του ΥΠΑΝΠ είναι εγκατεστημένα στην κεντρική μηχανογραφική υποδομή του κέντρου δεδομένων του ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, η οποία αναμένεται να εκσυγχρονιστεί και να αναβαθμιστεί με την υλοποίηση του έργου “Δίκτυο Ασφαλούς Πρόσβασης Επιχειρησιακών Μέσων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στο Δίκτυο ΥΝΑΝΠ και Αναβάθμιση Δικτυακής Υποδομής Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ”. Συμπληρωματικά με την ανωτέρω υποδομή, θα χρησιμοποιηθεί και η αντίστοιχη υποδομή του κυβερνητικού νέφους (G-Cloud), ανάλογα με την επιχειρησιακή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τη φύση των δεδομένων που επεξεργάζονται και αποθηκεύουν. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και με γνώμονα την απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΑΝΠ σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας κάποιας από τις ανωτέρω κύριες υποδομές, κρίνεται σκόπιμη η προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων διαμόρφωσης χώρου, ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης κ.λπ.) για την κατασκευή εφεδρικού κέντρου δεδομένων (disaster recovery data center). Στόχος είναι η μετάπτωση της λειτουργίας των ψηφιακών υπηρεσιών του Φορέα να πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα και σε χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει τα κοινώς αποδεκτά όρια. Επισημαίνεται ότι, για λόγους ασφαλείας, το εφεδρικό κέντρο δεδομένων θα εγκατασταθεί σε κτίριο που θα παρασχεθεί από τον Φορέα, το οποίο θα πρέπει να είναι απομακρυσμένο σε σχέση με τα κτίρια της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, όπου λειτουργούν το κύριο κέντρο δεδομένων του Φορέα και το κέντρο δεδομένων του G-Cloud, αντίστοιχα. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμη η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών διαχείρισης πόρων και ενέργειας για την αποδοτικότερη και οικονομικότερη δυνατή λειτουργία του.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ