1. Αρχική
  2. /
  3. Εργασία & Κοινωνικές Υποθέσεις

Υιοθέτηση Ευρωπαϊκής Κωδικοποίησης Επαγγελμάτων & Δεξιοτήτων (ESCO)

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Το παρόν έργο έχει στόχο να υιοθετήσει πλήρως την ευρωπαϊκή κωδικοποίηση επαγγελμάτων και ικανοτήτων/δεξιοτήτων ESCO, η οποία στην τωρινή της μορφή περιλαμβάνει 2.942 επαγγέλματα και 13.485 ικανότητες/δεξιότητες. Οι εν λόγω κωδικοποιήσεις θα ενταχθούν στα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα, προκειμένου να υπάρχει κοινός τρόπος επικοινωνίας π.χ. ανάμεσα στην προσφορά κενών θέσεων εργασίας από τους εργοδότες και στη ζήτηση εργασίας από τους ανέργους. Το έργο αυτό θα συνεισφέρει στη διαλειτουργικότητα διαδικασιών που αφορούν επαγγέλματα, δεξιότητες και ικανότητες.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ