1. Αρχική
  2. /
  3. Συνδεσιμότητα

Αναβάθμιση του Ελληνικού Copernicus Collaborative Ground Segment

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Ανάπτυξη περιφερειακής υποδομής μεγάλου όγκου δεδομένων παρατήρησης της Γης καθώς και άλλου συμπληρωματικών τέτοιων, που θα επιτρέπει την πρόσβασή τους, την επεξεργασία τους και την διάχυση παραγωγής εξειδικευμένης πληροφορίας.  Ουσιαστικά πρόκειται για την αναβάθμιση κι εξέλιξη του Ελληνικού Copernicus Collaborative Ground Segment https://sentinels.space.noa.gr/ με σκοπό την επιχειρησιακή λειτουργία του ως πληροφοριακού συστήματος για την περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, Βαλκανίων και Παρευξεινίων περιοχών.
Την λειτουργία της  υπηρεσίας αυτής που επιτρέπει την δωρεάν και ελεύθερη πρόσβαση καθώς και την απόκτηση  δεδομένων Copernicus με γεωγραφική κάλυψη των περιοχών που αναφέρθηκαν παραπάνω,  την έχει υπό την ευθύνη του το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε συνεργασια με το  ΕΔΥΤΕ που διαθέτει τις  υποδομές και διαδικτυακή σύνδεση υψηλών ταχυτήτων για αυτό τον σκοπό.
Σκοπός είναι η υποκείμενη υπολογιστική και διαδικτυακή υποδομή να αναπτυχθεί ως μία ανοιχτού τύπου και όχι ως ένα μονολιθικό κλειστό σύστημα εντάσσοντας οργανικά και λειτουργικά  υφιστάμενες υποδομές δεδομένων, υπολογιστικών πόρων και υπηρεσιών τόσο Ευρωπαϊκών και ειδικότερα του Ευρωπαϊκου Οργανισμού Διαστήματος αλλά και Εθνικών  (βλ. ανοικτά δεδομένα της Κτηματολόγιο Α.Ε., Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας κλπ.).

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ