1. Αρχική
  2. /
  3. Περιβάλλον & Ενέργεια

Σύστημα συλλογής δεδομένων για τα απόβλητα και τα έργα διαχείρισης αποβλήτων

Μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Το σύστημα συλλογής δεδομένων θα είναι δυναμικό με έλεγχο ποιότητας των δεδομένων και θα μπορεί να τροφοδοτείται από πληροφορίες σε τοπικό (Δήμοι) ή/και περιφερειακό επίπεδο. Θα χρησιμοποιείται ως μέσο για την καταγραφή και συλλογή στοιχείων για τα συλλεγόμενα απορρίμματα ανά είδος (εν όψει και των χωριστών ρευμάτων συλλογής που προβλέπονται για όλη τη χώρα) καθώς και για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ, ΤΣΔΑ. Θα υπάρξει άμεση σύνδεση με το ΗΜΑ που ήδη λειτουργεί οδηγώντας έτσι σε βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των αποβλήτων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ