1. Αρχική
  2. /
  3. Εργασία & Κοινωνικές Υποθέσεις

Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών της αγοράς εργασίας (M&E)

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Βασικός στόχος του εργαλείου/Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Ενεργητικών Πολιτικών για την Αγορά Εργασίας είναι να διευκολύνει την έγκαιρη και συστηματική διαθεσιμότητα δεδομένων και την ανάλυση βασικών δεδομένων για τις Ενεργητικές Πολιτικές για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση στο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς εργασίας, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση σε υψηλό επίπεδο της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των ΕΠΑ, καθώς και η χρήση αυτών των στοιχείων για τον αντικειμενικό σχεδιασμό και την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για τη χρηματοδότησή τους ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ