1. Αρχική
  2. /
  3. Εργασία & Κοινωνικές Υποθέσεις

Σύστημα Αυτόματης Διαδικασίας Εγγραφής Επιδόματος ΟΑΕΔ

βραχυπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Η παροχή της πλειονότητας των επιδομάτων του ΟΑΕΔ (επίδομα μακροχρονίως ανέργων, ειδικό εποχικό βοήθημα) απαιτεί επεξεργασία με συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου ανταπόκρισης στα αιτήματα των πολιτών, του κόστους και του ποσοστού σφαλμάτων επεξεργασίας. Η αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών από την άλλη μπορεί να επιλύσει αρκετά από τα ανωτέρω ζητήματα αλλά απαιτεί προσαρμογή των νέων μεθόδων εργασίας, αλλαγές και εξοικείωση του προσωπικού. Η αρχική πιλοτική εφαρμογή της πλήρους αυτοματοποίησης σε ένα επιλεγμένο επίδομα του ΟΑΕΔ (εποχικό επίδομα), θα συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών, των στόχων που μπορούν να επιτευχθούν και στη δημιουργία συναντίληψης για την προσαρμογή των νέων μεθόδων εργασίας για όλα τα επιδόματα του ΟΑΕΔ, ωστε εν συνεχεία να ψηφιοποιηθεί το σύνολο των σχετικών διαδικασιών.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ