1. Αρχική
  2. /
  3. Ψηφιακές Δεξιότητες

Σχέδιο Επικοινωνίας, Ενημέρωσης και Προβολής των δράσεων του Εθνικού Κέντρου Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων / Ικανοτήτων του Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Αντικείμενο του έργου είναι μέσω του Σχεδίου Επικοινωνίας να επιτυγχάνεται η ενημέρωση και προβολή όλων των αναφερόμενων πρωτοβουλιών και δράσεων ώστε οι πολίτες να ενημερώνονται, να συμμετέχουν και να αναπτύσσουν αντίστοιχες δεξιότητες διάδρασης και αξιολόγησής τους. Ταυτόχρονα οι πολιτειακοί, εκπαιδευτικοί, επαγγελματικοί, κοινωνικοί φορείς, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ινστιτούτα και ιδρύματα καθώς και οι πάροχοι των ψηφιακών υπηρεσιών να συμβάλλουν στο εγχείρημα της επίτευξης μιας «ψηφιακής ομπρέλας και ενός κεντρικού κόμβου συντονισμού των δράσεων για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων».

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ