1. Αρχική
  2. /
  3. Κυβερνοασφάλεια

Εγκαθίδρυση συστήματος παρακολούθησης της διαθεσιμότητας των ιστοτόπων των Κυβερνητικών Οργανισμών και των κρίσιμων υποδομών

βραχυπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος για την παροχή συνεχούς πληροφόρησης του τρέχοντος επιπέδου διαθεσιμότητας ιστοτόπων των οικείων φορέων. (website availability status)

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ