1. Αρχική
  2. /
  3. Εργασία & Κοινωνικές Υποθέσεις

Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης διαδικασίας σύζευξης και φόρτου εργασίας εργασιακών συμβούλων (επέκταση Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας)

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Το Πρόγραμμα Αμοιβαίας Βοηθείας μεταξύ των ΔΥΑ Εσθονίας και Ελλάδας (Mutual Assistance Project -MAP) πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και εποπτεία του Δικτύου Ευρωπαϊκών Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (PES Network) στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης και της αναβάθμισης των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Στόχος του MAP είναι να υποστηρίξει τον ΟΑΕΔ στην οργάνωση της επόμενης φάσης αναδιάρθρωσης των διαδικασιών εξατομικευμένης προσέγγισης (ανέργων - εργοδοτών). Ο ΟΑΕΔ έχει ήδη αναπτύξει μια διμερή σχέση με την Εσθονική ΔΥΑ, η οποία έχει εξελίξει ένα ψηφιακό εργαλείο αιχμής για τη διαχείριση της διαδικασίας σύζευξης (matching) της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Με τη χρήση αυτού του εργαλείου, η Εσθονική ΔΥΑ έχει αναβαθμίσει το σύστημα και τις διαδικασίες εξατομικευμένης προσέγγισης. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της όλης διαδικασίας (monitoring). Οι υπηρεσίες της Εσθονικής ΔΥΑ έχουν, επίσης, διαπιστώσει ότι η λειτουργία του συγκεκριμένου εργαλείου ενισχύει την ικανότητα και την αποδοτικότητα των εργασιακών της συμβούλων, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα αντιστοίχισης με βάση τις δεξιότητες αλλά και διαχείρισης των περιπτώσεων σε εξατομικευμένο επίπεδο. Η εν λόγω εσθονική εφαρμογή διαθέτει παρόμοιο σχεδιασμό με το Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας που αναπτύχθηκε από το ΕΙΕΑΔ. Τα δυο αυτά συστήματα χρησιμοποιούν την ίδια εφαρμογή προγραμματισμού. Ως εκ τούτου, το MAP θα έχει τη δυνατότητα διερεύνησης του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσε να ενσωματωθεί σε ένα ενισχυμένο μοντέλο παροχής υπηρεσιών από τον ΟΑΕΔ. Μέσα από την εφαρμογή τεχνικών και λειτουργικών βελτιώσεων θα ενισχυθούν πρακτικά οι διοικητικές διαδικασίες και θα επιτευχθεί ένα ποιοτικό πρότυπο παροχής υπηρεσιών σε πολίτες και υποστήριξης σε εργοδότες, που αναμένεται να καταστήσει την παρουσία του Οργανισμού στην αγορά εργασία πολύ αποτελεσματικότερη.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ