1. Αρχική
  2. /
  3. Ανοικτή & Συμμετοχική Διακυβέρνηση

Σχεδιασμός και εφαρμογή συνεργατικού μοντέλου σχεδιασμού υπηρεσιών (service design) για την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών του δημοσίου τομέα

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Διενέργεια συμμετοχικών εργαστηρίων για τη διαμόρφωση και το σχεδιασμό ψηφιακών υπηρεσιών.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ