1. Αρχική
  2. /
  3. Περιβάλλον & Ενέργεια

Ψηφιοποίηση Πολεοδομικού Αρχείου, διασύνδεση με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα του Κτηρίου και με τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη και τα ενιαία πρότυπα ψηφιοποίησης γεωχωρικών δεδομένων

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Με την θέσπιση της δημιουργίας Ηλεκτρονικής Ταυτότητας των κτηρίων και την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, κρίνεται απολύτως αναγκαία η Ψηφιοποίηση των φακέλων των Οικοδομικών Αδειών.

Είναι καθημερινό το φαινόμενο της ζήτησης αντιγράφων σχεδίων και εγγράφων για συμβολαιογραφικές και λοιπές πράξεις με μεγάλους χρόνους αναμονής ανάλογα με την Πολεοδομία όπως και το φαινόμενο της απώλειας ή καταστροφής σχεδίων και εγγράφων από τους φυσικούς φακέλους.

Προτείνεται η δημιουργία κεντρικής ηλεκτρονικής πύλης για την ψηφιοποίηση των Οικοδομικών Αδειών όπου κάθε πολεοδομία θα αναρτά στην ηλεκτρονική εφαρμογή τον ψηφιοποιημένο φάκελο και θα δημιουργείται ο ηλεκτρονικός φάκελος της άδειας, ταξινομημένος σε κατηγορίες μελετών και εγγράφων σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία. Θα υπάρχει διασύνδεση της κάθε οικοδομικής άδειας με τυχόν τακτοποιήσεις αυθαιρέτων και διασύνδεση με την ηλεκτρονική εφαρμογή αυθαιρέτων και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Πιστοποιημένοι πολίτες, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι και μηχανικοί θα μπορούν να αντλούν ηλεκτρονικά επικυρωμένα αντίγραφα της οικοδομικής άδειας με τις όποιες τροποποιήσεις έχουν γίνει.

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ