1. Αρχική
  2. /
  3. Εργασία & Κοινωνικές Υποθέσεις

Ψηφιοποίηση Χρόνου Εργασίας. Αυτοματοποίηση και Αποτύπωση Μεταβολών Χρόνου Εργασίας

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Σκοπός της προτεινόμενης δράσης είναι η επέκταση σε όλη την αγορά εργασίας της χρήσης της Κάρτας Εργασίας, μέσω κατασκευής της κατάλληλης back-office υποδομής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την υποδοχή και επεξεργασία στοιχείων, την πρόβλεψη χρήσης εναλλακτικών μέσων για την σήμανση των εισόδων – εξόδων στους χώρους εργασίας, την πρόνοια κάλυψης ειδικών περιπτώσεων όπως μετακινούμενα συνεργεία και εργοτάξια. 

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Εκτιμώμενα οφέλη

Με την καθιέρωση της Κάρτας Εργασίας θα δοθούν οι δυνατότητες:

  1. O εργοδότης να απελευθερωθεί από ένα τρομακτικό εργασιακό βάρος προ συμπλήρωσης εντύπων.
  2. Ο εργαζόμενος να παρακολουθεί και αυτός κάθε μεταβολή που επέρχεται. 
  3. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου Εργασίας να μπορούν να εκτελούν με ασφάλεια και εκτεταμένα το επιθεωρησιακό τους έργο , ακόμα και μέσα από το γραφείο τους, για τον περιορισμό της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας καθώς και της εισφοροδιαφυγής. 

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ