1. Αρχική
  2. /
  3. Πολιτισμός

Ψηφιακός μετασχηματισμός πολιτιστικών δομών και ενθάρρυνση εναλλακτικών μοντέλων πολιτιστικής παραγωγής και διάθεσης

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

H ψηφιακή εποχή επηρεάζει όλους σχεδόν τους τομείς της πολιτιστικής παραγωγής, διανομής, προβολής και διάχυσης, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες αλλά και εμφανίζοντας προκλήσεις στις αλυσίδες αξίας, οι οποίες οφείλουν να μετασχηματιστούν. Σε αυτό το πλαίσιο κρίνεται αναγκαίο ένα πρόγραμμα στήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού, του εκσυγχρονισμού των σχετικών μητρώων, της ενθάρρυνσης νέων/ εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων πολιτιστικής παραγωγής, διανομής, προβολής και διάχυσης και επένδυσης σε υποδομές και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και διάχυση ψηφιακού, ξενόγλωσσου και εξαγώγιμου περιεχομένου. Ο βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, η ανάπτυξη νέων πολιτιστικών κοινών και η ενδυνάμωση της πολιτιστικής εξωστρέφειας της χώρας. Έτσι οι πολιτιστικές δομές μπορούν να καταστούν προσβάσιμες σε ευρύτερα κοινά αλλά και σε επί μέρους ειδικά κοινά εντός και εκτός Ελλάδας, να εμπλουτίσουν την εμπειρία των επισκεπτών, να επιτελέσουν τον εκπαιδευτικό τους ρόλο, να μπορούν να λειτουργούν με εναλλακτικούς τρόπους ακόμα και σε συνθήκες όπως αυτές του απαγορευτικού, να αποτελούν σημεία αναφοράς διεθνώς όχι μόνο λόγω του υψηλής ποιότητας πολιτιστικού αποθέματος που διαθέτει η χώρα αλλά και λόγω της καινοτόμου προσέγγισης, να έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές εσόδων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Πολιτισμού

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ