1. Αρχική
  2. /
  3. Αθλητισμός

Ψηφιακό Μητρώο Αθλητικών Φορέων

βραχυπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Η δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου των Αθλητικών Φορέων θα αφορά την επικαιροποίηση και τον εμπλουτισμό στα τηρούμενα στοιχεία των Αθλητικών Φορέων και συγκεκριμένα, Αθλητικές Ομοσπονδίες, Αθλητικές Ενώσεις, Αθλητικά Σωματεία, Αθλητικά Σωματεία και Ομοσπονδίες Α.Μ.Ε.Α. Η υλοποίηση του ηλεκτρονικού μητρώου αναμένεται να απλουστεύσει την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού και να ενισχύσει το εποπτικό και ελεγκτικό έργο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Συγκεκριμένα:

  • Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εργαλείου για την αποτελεσματική εποπτεία και έλεγχο των εποπτευόμενων φορέων της Γ.Γ.Α. και ειδικότερα των αθλητικών φορέων (Αθλητικές Ομοσπονδίες, Αθλητικές Ενώσεις, Αθλητικά Σωματεία).
  • Άμεση (on-line) πληροφόρηση των εμπλεκομένων στον τομέα αθλητισμού για τους εποπτευόμενους από τη Γ.Γ.Α. αθλητικούς φορείς.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ